Saturday, May 23, 2009

Gusto ko to...

As one of my wedding songs (bagay kasi sa kin)... puro wedding songs, wala namang groom... uh!

1 Thoughts:

- A n g e l - said...

Love love love Eric Benet. :D